loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị doanh nghiệp : trường hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam / Vũ Thị Anh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà, Lê Hoàng Vinh

Tác giả : Vũ Thị Anh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà, Lê Hoàng Vinh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 137, xiv, [139] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 336.20709597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp -- Thuế -- Việt Nam. 3. Kế hoạch thuế -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Thuế kinh doanh -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27411
Đang xử lý kỹ thuật
Top