loading

Luận án, luận văn

Thực trạng việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng / Thạch Văn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Khắc Cường

Tác giả : Thạch Văn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Khắc Cường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 164 tờ : bảng ; 30 cm

Số phân loại : 495.932

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tiếng Khmer -- Việt Nam -- Sóc Trăng. 3. Tiếng mẹ đẻ -- Việt Nam -- Sóc Trăng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27407
Đang xử lý kỹ thuật
Top