loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thực trạng việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng / Thạch Văn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Khắc Cường

Tác giả : Thạch Văn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Khắc Cường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 173, [51] tờ : bảng, bản đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 495.932

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tiếng Khmer -- Việt Nam -- Sóc Trăng. 3. Tiếng mẹ đẻ -- Việt Nam -- Sóc Trăng. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27405
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27406 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top