loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng / Trần Thị Thúy Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Danh, Huỳnh Mai Trang

Tác giả : Trần Thị Thúy Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Danh, Huỳnh Mai Trang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, [209] tr. : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.959751

Chủ đề : 1. Giáo dục tiểu học -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27402
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27403 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top