loading

Luận án, luận văn

Điều trị phẫu thuật động kinh thùy thái dương / Lê Viết Thắng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Phong

Tác giả : Lê Viết Thắng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Phong

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 617.48

Chủ đề : 1. Động kinh thùy thái dương -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 2. Động kinh thùy thái dương -- Điều trị -- Tóm tắt. 3. Động kinh thùy thái dương -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 4. Hệ thần kinh -- Phẫu thuẫt -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27392
Đang xử lý kỹ thuật
Top