loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Điều trị phẫu thuật động kinh thùy thái dương / Lê Viết Thắng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Phong

Tác giả : Lê Viết Thắng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Phong

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, [179] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 617.48

Chủ đề : 1. Động kinh thùy thái dương -- Chẩn đoán. 2. Động kinh thùy thái dương -- Điều trị. 3. Động kinh thùy thái dương -- Phẫu thuật. 4. Hệ thần kinh -- Phẫu thuẫt. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27390
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27391 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top