loading

Luận án, luận văn

Phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên / Lâm Thị Thúy Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Tuấn, Phạm Xuân Hậu

Tác giả : Lâm Thị Thúy Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Tuấn, Phạm Xuân Hậu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 338.47910959755

Chủ đề : 1. Du lịch -- Việt Nam -- Phú Yên -- 2025-2030 -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Phú Yên -- 2025-2030 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27389
Đang xử lý kỹ thuật
Top