loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên / Lâm Thị Thúy Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Tuấn, Phạm Xuân Hậu

Tác giả : Lâm Thị Thúy Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Tuấn, Phạm Xuân Hậu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vi, 146, 33, [31] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.47910959755

Chủ đề : 1. Du lịch -- Việt Nam -- Phú Yên -- 2025-2030. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Phú Yên -- 2025-2030. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27387
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27388 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top