loading

Luận án, luận văn

Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam / Phạm Thị Thúy Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Hương, Phan Minh Tiến

Tác giả : Phạm Thị Thúy Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Hương, Phan Minh Tiến

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 378.101095974

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Miền Trung Việt Nam -- Quản lý -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Sở hữu trí tuệ -- Việt Nam -- Miền Trung Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Trường cao đẳng và đại học -- Việt Nam -- Miền Trung Việt Nam -- Quản lý -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27386
Đang xử lý kỹ thuật
Top