loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam / Phạm Thị Thúy Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Hương, Phan Minh Tiến

Tác giả : Phạm Thị Thúy Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Hương, Phan Minh Tiến

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 194, [81] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.101095974

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Miền Trung Việt Nam -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Sở hữu trí tuệ -- Việt Nam -- Miền Trung Việt Nam. 4. Trường cao đẳng và đại học -- Việt Nam -- Miền Trung Việt Nam -- Quản lý. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27384
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27385 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top