loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu hiệu quả hỗ trợ dinh dưỡng chu phẫu trên bệnh nhân phẫu thuật tiêu hóa có suy dinh dưỡng nặng / Phạm Văn Nhân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Cường, Lưu Ngân Tâm

Tác giả : Phạm Văn Nhân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Cường, Lưu Ngân Tâm

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 617.43

Chủ đề : 1. Hệ tiêu hóa -- Phẫu thuật -- Bệnh nhân -- Tóm tắt. 2. Hệ tiêu hóa -- Phẫu thuật -- Khía cạnh dinh dưỡng -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27374
Đang xử lý kỹ thuật
Top