loading

Luận án, luận văn

Quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại các trường đại học ngoài công lập phía Nam / Nguyễn Thanh Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Văn Điều, Võ Thị Bích Hạnh

Tác giả : Nguyễn Thanh Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Văn Điều, Võ Thị Bích Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 378.10109597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Nam Việt Nam -- Quản lý -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Trường cao đẳng và đại học ngoài công lập -- Việt Nam -- Nam Việt Nam -- Quản lý -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27371
Đang xử lý kỹ thuật
Top