loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại các trường đại học ngoài công lập phía Nam / Nguyễn Thanh Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Văn Điều, Võ Thị Bích Hạnh

Tác giả : Nguyễn Thanh Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Văn Điều, Võ Thị Bích Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 213, [33] tr. : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.10109597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Nam Việt Nam -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trường cao đẳng và đại học ngoài công lập -- Việt Nam -- Nam Việt Nam -- Quản lý. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27369
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27370 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top