loading

Sách, tuyển tập

Quản lý & xử lý rác thải nhựa / Hoàng Minh Giang ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Hoàng Minh Giang ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 299 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786048260491

Số phân loại : 363.7288

Chủ đề : 1. Bảo vệ môi trường. 2. Nhựa phế liệu -- Tái chế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1232/2022
(5419/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1233/2022
(5419/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1234/2022
(5419/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top