loading

Sách, tuyển tập

Hơn 100 ngày đêm chung sức phòng, chống dịch Covid-19 / Ngô Thanh Sơn ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Ngô Thanh Sơn ... [và nh.ng. khác]

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 171 tr. : minh họa màu ; 25 cm

Số phân loại : 303.4850959779

Chủ đề : 1. COVID-19 -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Đại dịch Covid 19, 2020- -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1188/2022
(2523/6)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1189/2022
(2523/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top