loading

Sách, tuyển tập

Khảo cứu văn hóa dân gian người Chăm. T.1 / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 216 tr. ; 28 cm

ISBN : 9786046034261

Số phân loại : 398.0899593

Chủ đề : 1. Người Chăm -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Người Chăm -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1148/2022
(6494/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1298/2022
(6494/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1299/2022
(6494/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top