loading

Sách, tuyển tập

Bằng cấp quan chức Triều Nguyễn tại tỉnh Thừa thiên Huế : tuyển chọn / Phan Thanh Hải, Bùi Xuân Đức chỉ đạo biên soạn ; Phạm Xuân Phượng ... [và nh.ng. khác] biên soạn ; Trương Thiên Lộc phiên âm, dịch nghĩa ; Trần Đại Vinh hiệu đính

Tác giả : Phan Thanh Hải, Bùi Xuân Đức chỉ đạo biên soạn ; Phạm Xuân Phượng ... [và nh.ng. khác] biên soạn ; Trương Thiên Lộc phiên âm, dịch nghĩa ; Trần Đại Vinh hiệu đính

Nhà xuất bản : Thuận Hóa

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Huế

Mô tả vật lý : 459 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

ISBN : 9786049599866

Số phân loại : 959.7029

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Lịch sử -- Triều nhà Nguyễn, 1802-1945. 2. Việt Nam -- Quan lại -- Bằng cấp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1144/2022
(13509/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1145/2022
(13509/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1146/2022
(13509/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4625/2022
(13509/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4626/2022
(13509/9)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top