loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Essays on the determinants of Vietnamese household saving rates / Hứa Thanh Xuân ; Supervisors : Guido Erreygers ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Hứa Thanh Xuân ; Supervisors : Guido Erreygers ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : University of Antwerp

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Antwerp, Belgium

Mô tả vật lý : xiv tờ, 175 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

ISBN : 9789057287091

Số phân loại : 640

Chủ đề : 1. Chi phí và mức sống -- Việt Nam. 2. Gia đình -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam. 3. Kinh tế học gia đình. 4. Luận án -- Bỉ. 5. Tiết kiệm và đầu tư -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27363
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27364 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top