loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Single-cell toolbox for optimizing the production of recombinant protein by E.coli / Nguyễn Minh Thái

Tác giả : Nguyễn Minh Thái

Nhà xuất bản : Université de Liège

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Liège, Kingdom of Belgium

Mô tả vật lý : ix, 75, PL-17, [9] tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 610.28

Chủ đề : 1. Kỹ thuật sinh học. 2. Luận án -- Bỉ. 3. Protein tái tổ hợp. 4. Protein tái tổ hợp -- Phân tích. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27359
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27360 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top