loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The impact of overseas qualifications and work experience of board members on corporate environmental disclosures : evidence from Vietnam / Lê Ngọc Mỹ Hằng

Tác giả : Lê Ngọc Mỹ Hằng

Nhà xuất bản : RMIT University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Australia

Mô tả vật lý : xiv, 231 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Hệ thống thông tin quản lý tác động môi trường. 2. Doanh nghiệp -- Quản lý. 3. Luận án -- Úc. 4. Quản trị kinh doanh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27352
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27353 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top