loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Cấu trúc sở hữu, hành vi chấp nhận rủi ro và hiệu quả hoạt động : trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam / Dương Trọng Đoàn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Huy Hoàng

Tác giả : Dương Trọng Đoàn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Huy Hoàng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 150, [101] tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 332.109597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 3. Quản lý rủi ro tài chính -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27343
Đang xử lý kỹ thuật
Top