loading

Sách, tuyển tập

Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : sử thi Ba Na / Nhiều tác giả ; Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu

Tác giả : Nhiều tác giả ; Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 638 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043060379

Số phân loại : 398.20899593

Chủ đề : 1. Người Ba Na -- Việt Nam -- Tây Nguyên -- Văn hóa dân gian. 2. Văn học dân gian Việt Nam -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 3. Văn học sử thi Ba Na.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1056/2022
(6540/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1057/2022
(6540/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top