loading

Sách, tuyển tập

Không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'nông / Trương Bi

Tác giả : Trương Bi

Nhà xuất bản : Sân khấu

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 687 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 21 cm

ISBN : 9786049072727

Số phân loại : 398.09597

Chủ đề : 1. Dân tộc thiểu số -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian. 2. Người Ê Đê -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian. 3. Người M'Nông -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian. 4. Văn hóa dân gian -- Việt Nam. 5. Văn học sử thi Ê Đê. 6. Văn học sử thi M' Nông.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1052/2022
(6513/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1053/2022
(6513/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top