loading

Sách, tuyển tập

Phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở Tuyên Quang / Tống Đại Hồng

Tác giả : Tống Đại Hồng

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 374 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 21 cm

ISBN : 9786047028467

Số phân loại : 395.220899591

Chủ đề : 1. Người Tày -- Việt Nam -- Tuyên Quang -- Nghi lễ và phong tục đám cưới.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1050/2022
(6467)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1051/2022
(6467/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top