loading

Sách, tuyển tập

Văn hóa Tây Nguyên giàu và đẹp / Linh Nga Niê Kdam

Tác giả : Linh Nga Niê Kdam

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 462 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047027538

Số phân loại : 390.095976

Chủ đề : 1. Hôn nhân -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 2. Lễ hội -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 3. Văn hóa dân gian -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 4. Văn học sử thi -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 5. Tây Nguyên (Việt Nam) -- Đời sống tôn giáo và phong tục. 6. Tây Nguyên (Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1048/2022
(6291/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1049/2022
(6291/2)
Đang được mượn
Top