loading

Sách, tuyển tập

Cây nêu trong hội mừng cơm mới của người Xơ Đăng ở buôn Kon H'ring xã Ea H'đing huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk / Y Mang

Tác giả : Y Mang

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 330 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 21 cm

ISBN : 9786049847622

Số phân loại : 398.410899593

Chủ đề : 1. Người Xơ Đăng -- Việt Nam -- Đắk Lắk -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Tín ngưỡng dân gian. 3. Đắk Lắk (Việt Nam) -- Đời sống tôn giáo và phong tục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1046/2022
(6717/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1047/2022
(6717/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top