loading

Sách, tuyển tập

Đánh bắt ở hồ thần. Q.1, Tiếng Việt / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu

Tác giả : Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1499 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049949913

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Người Mơ Nông -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Người Mơ Nông -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian. 3. Truyện dân gian -- Việt Nam. 4. Văn học dân gian Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1040/2022
(6568/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1041/2022
(6568/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top