loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ngân hàng Đông Dương trong quá trình thực dân hóa của Pháp ở Việt Nam (1875 - 1954) / Dương Tô Quốc Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Minh Hồng

Tác giả : Dương Tô Quốc Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Minh Hồng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [8], 232, PL88 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.109597

Chủ đề : 1. Ngân hàng Đông Dương -- Lịch sử -- 1875-1954. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam -- 1875-1954. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27320
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27321 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top