loading

Sách, tuyển tập

Văn chương - Tầm đón : tiểu luận, phê bình / Bùi Việt Phương

Tác giả : Bùi Việt Phương

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 374 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049944963

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1018/2022
(VH 2749/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1019/2022
(VH 2749/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top