loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát thành phần hóa học của vỏ trái bứa planchon (Garcinia planchonii) và rễ cây xáo tam phân (Paramignya trimera) / Trịnh Hoàng Dương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Hà Diệu Ly

Tác giả : Trịnh Hoàng Dương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Hà Diệu Ly

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 160 tờ, [191] tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 547

Chủ đề : 1. Hóa hữu cơ -- Phân tích. 2. Hóa thực vật. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Rễ cây Xáo tam phân (Paramignya trimera). 5. Vỏ cây Bứa Planchon (Garcinia planchonii). 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27317
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27318 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top