loading

Sách, tuyển tập

Bạn cũ : tạp bút / Phạm Thiên Thư

Tác giả : Phạm Thiên Thư

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 111 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786045847619

Số phân loại : 895.9228408

Chủ đề : 1. Tạp bút. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 156/2022
(VH 6240/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 157/2022
(VH 6240/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 158/2022
(VH 6240/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top