loading

Sách, tuyển tập

Tiếng xòe trong đêm : truyện ngắn / Lương Liễm

Tác giả : Lương Liễm

Nhà xuất bản : Sân khấu

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 205 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049073076

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1008/2022
(VH 4437/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1009/2022
(VH 4437/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top