loading

Sách, tuyển tập

Đêm vỡ / Đỗ Nhật Minh

Tác giả : Đỗ Nhật Minh

Nhà xuất bản : Sân khấu

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 174 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049072864

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1004/2022
(VH 3680/7)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1005/2022
(VH 3680/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top