loading

Sách, tuyển tập

Lời ca Xên Mường của người Thái Đen vùng Mường La. Q.1 / Cẩm Bao, Quàng Văn Đôi sưu tầm ; Lò Văn Lả biên dịch

Tác giả : Cẩm Bao, Quàng Văn Đôi sưu tầm ; Lò Văn Lả biên dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 698 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047028894

Số phân loại : 398.0899591

Chủ đề : 1. Người Mường -- Việt Nam -- Sơn La -- Mường La -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Người Mường -- Việt Nam -- Sơn La -- Mường La -- Nghi thức và nghi lễ. 3. Người Mường -- Việt Nam -- Sơn La -- Mường La -- Văn hóa dân gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 980/2022
(6494/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 981/2022
(6494/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top