loading

Sách, tuyển tập

Sử thi Ê Đê - Nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền : sách chuyên khảo / Kiều Trung Sơn chủ biên

Tác giả : Kiều Trung Sơn chủ biên

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 451 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

ISBN : 9786047028320

Số phân loại : 895.9221032

Chủ đề : 1. Người Ê Đê -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Văn học sử thi Ê Đê.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 950/2022
(VH 2942/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 951/2022
(VH 2942/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top