loading

Sách, tuyển tập

Quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hóa đạo mẫu / Vũ Thị Tú Anh

Tác giả : Vũ Thị Tú Anh

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 347 tr. : sơ đổ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 21 cm

ISBN : 9786047028443

Số phân loại : 398.4109597

Chủ đề : 1. Nữ quyền -- Việt Nam. 2. Văn hóa dân gian -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Đời sống tôn giáo và phong tục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 938/2022
(6723/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 939/2022
(6723/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top