loading

Sách, tuyển tập

Không sử dụng nhựa : câu chuyện đầy cảm hứng về một chiến dịch môi trường toàn cầu / Rebecca Prince-Ruiz, Joanna Atherfold Finn ; Biên dịch : Nguyễn Hồng Đăng ; Hiệu đính : Trần Quang Tùng

Tác giả : Rebecca Prince-Ruiz, Joanna Atherfold Finn ; Biên dịch : Nguyễn Hồng Đăng ; Hiệu đính : Trần Quang Tùng

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 355 tr. : bảng ; 24 cm

ISBN : 9786045771976

Số phân loại : 363.738

Chủ đề : 1. Bảo vệ môi trường -- Công dân tham gia. 2. Cuộc sống bền vững. 3. Giảm thiểu chất thải. 4. Nhựa -- Khía cạnh môi trường.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 914/2022
(5431/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2161/2022
(5431/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top