loading

Sách, tuyển tập

Nhâm nhi Tết / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 159 tr. : tranh vẽ màu ; 21 x 21 cm

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1702/2022
(E 62/11)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1703/2022
(E 62/12)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1704/2022
(E 62/13)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top