loading

Sách, tuyển tập

Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài ; Tạ Huy Long minh họa

Tác giả : Tô Hoài ; Tạ Huy Long minh họa

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 125 tr. : hình vẽ màu ; 15 cm

ISBN : 9786042200479

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1699/2022
(N 204/16)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1700/2022
(N 204/17)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1701/2022
(N 204/18)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top