loading

Sách, tuyển tập

Dế mèn phiêu lưu ký = Diary of a cricket / Tô Hoài ; Đặng Thế Bính dịch

Tác giả : Tô Hoài ; Đặng Thế Bính dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 295 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786042155038

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1678/2022
(N 204/7)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1679/2022
(N 204/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1680/2022
(N 204/9)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top