loading

Sách, tuyển tập

Tý quậy : những truyện siêu buồn cười / Đào Hải

Tác giả : Đào Hải

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 343 tr. : hình vẽ màu ; 21 cm

ISBN : 9786042148955

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1666/2022
(N 212/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1667/2022
(N 212/2)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1668/2022
(N 212/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top