loading

Sách, tuyển tập

Ai dậy sớm : thơ / Võ Quảng ; Chu Linh Hoàng minh họa

Tác giả : Võ Quảng ; Chu Linh Hoàng minh họa

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 79 tr. : tranh vẽ màu ; 21 cm

ISBN : 9786042186438

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Thơ thiếu nhi. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1663/2022
(N 117/16)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1664/2022
(N 117/17)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1665/2022
(N 117/18)
Đang được mượn
Top