loading

Sách, tuyển tập

Dàn đồng ca mùa hạ / Ân Kiện Linh ; Hồng Thơm dịch

Tác giả : Ân Kiện Linh ; Hồng Thơm dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 87 tr. : hình vẽ màu ; 21 cm

ISBN : 9786042120449

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Trung Quốc. 2. Văn học thiếu nhi. 3. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1657/2022
(M 811/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1658/2022
(M 811/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1659/2022
(M 811/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top