loading

Sách, tuyển tập

Nỗi oan của Đậu / Ân Kiện Linh ; Hồng Thơm dịch

Tác giả : Ân Kiện Linh ; Hồng Thơm dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 119 tr. : hình vẽ màu ; 21 cm

ISBN : 9786042142212

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Trung Quốc. 2. Văn học thiếu nhi. 3. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1654/2022
(M 809/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1655/2022
(M 809/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1656/2022
(M 809/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top