loading

Sách, tuyển tập

Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài ; Ngô Mạnh Lân minh họa

Tác giả : Tô Hoài ; Ngô Mạnh Lân minh họa

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 135 tr. : tranh vẽ màu ; 23 cm

ISBN : 9786042189606

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1630/2022
(E 62/8)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1631/2022
(E 62/9)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1632/2022
(E 62/10)
Đang được mượn
Top