loading

Sách, tuyển tập

Dế mèn phiêu lưu ký / Truyện : Tô Hoài ; Tranh : Trương Qua, với sự tham gia của họa sĩ Nguyễn Tài

Tác giả : Truyện : Tô Hoài ; Tranh : Trương Qua, với sự tham gia của họa sĩ Nguyễn Tài

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 47 tr. : tranh vẽ màu ; 28 cm

ISBN : 9786042200486

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Truyện tranh. 3. Văn học thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1624/2022
(N 204/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1625/2022
(N 204/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1626/2022
(N 204/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top