loading

Sách, tuyển tập

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 250 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045771709

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng -- Dạy và học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 145/2022
(3502/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 146/2022
(3502/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top