loading

Sách, tuyển tập

200 câu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 / Nguyễn Thị Tố Uyên

Tác giả : Nguyễn Thị Tố Uyên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 310 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045766248

Số phân loại : 342.59707

Chủ đề : 1. Việt Nam.$bQuốc Hội -- 2021-2026. 2. Hội đồng nhân dân -- Việt Nam -- 2021-2026. 3. Hỏi và đáp. 4. Luật bầu cử -- Việt Nam -- 2021-2026.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày 200 câu hỏi đáp về những hiểu biết chung về Quốc hội và Hội đồng nhân dân và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 153/2022
(PL 126/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 154/2022
(PL 126/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top