loading

Sách, tuyển tập

Lược sử nước Việt bằng tranh = Vietnam - a brief history in pictures / Lời : Hiếu Minh, Huyền Trang ; Dương Trung Quốc viết lời giới thiệu ; Tạ Huy Long minh họa ; Nguyễn Xuân Hồng biên dịch

Tác giả : Lời : Hiếu Minh, Huyền Trang ; Dương Trung Quốc viết lời giới thiệu ; Tạ Huy Long minh họa ; Nguyễn Xuân Hồng biên dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 94 tr. : tranh vẽ màu ; 24 x 30 cm

ISBN : 9786042200554

Số phân loại : 959.7

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Lịch sử -- Sách tranh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1558/2022
(O 180/17)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1559/2022
(O 180/18)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1560/2022
(O 180/19)
Đang được mượn
Top