loading

Sách, tuyển tập

Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945 - 1954 / Phạm Thị Thanh Mai

Tác giả : Phạm Thị Thanh Mai

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 206 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045765258

Số phân loại : 959.7041

Chủ đề : 1. Chiến tranh Đông Dương, 1946-1954. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- 1946-1954. 3. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- 1946-1954.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 862/2022
(14062)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 863/2022
(14062/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top